Fotoğraf Makinesine Dönüşen Camera Obscura-I

M.Ö. 470 yıllarında Çinli filozof Mozi ile görüntünün karanlık odaya aktarılması serüveni başlamadan yaklaşık 300 yıl önce, eski Mısırlılar ve Mezopotamyalılar tarafından fiziğin bir dalı olarak Optik konusunda araştırma ve gelişmeler başlamıştı. Görüntü oluşumu süreçlerinin incelenmesi Yunan, Hint ve Müslüman filozoflar tarafından çeşitli ışık ve görme teorileri geliştirilerek devam etti. 11. yüzyılın başlarında, İbn-i El …

Camera Obscura

Tarihte ilk kez Alman matematikçi ve astronom Johannes Kepler tarafından 1604 yılında kullanılan terim “Camera Obscura” fotoğraf ve kameranın icadına yol açan buluşlardan biridir. Latincede karanlık oda anlamına gelen Camera obscura bir kutu ve onun bir yüzüne açılmış bir delikten oluşur. Delikten geçen ışık kutunun içerisindeki yüzeye düşer ve yansıttığı kaynağın perspektifini ve renklerini olduğu …